Không nên thức khuya làm tình trạng sức khoẻ suy yếu. Nhấn mạnh: không nên !

Không nên thức khuya làm tình trạng sức khoẻ suy yếu. Nhấn mạnh: không nên !

đang tập im lặng. nhưng chắc chắn, im lặng sẽ dẫn đến 1 kết quả tồi

pé này nhõng nhẽo cực, được cái chụp hình điệu kinh ^^ (at Nhà Thờ Domem)

pé này nhõng nhẽo cực, được cái chụp hình điệu kinh ^^ (at Nhà Thờ Domem)

chiều mưa ngồi Tùng là phê tê tê luôn ^^ (at café Tùng)

chiều mưa ngồi Tùng là phê tê tê luôn ^^ (at café Tùng)