tragjune:

Em thật nhỏ bé gầy gò

Tôi muốn ôm trọn em

Dịu dàng với em

Nghe tiếng em ríu rít mỗi ngày

Nhưng tôi sợ tình

Tôi sợ chính tôi

Ôm em trong tay mà run rẩy

Chẳng muốn gần quá

Sợ lắm những cách xa :)

(Source: youaremysweetapocalypse, via trangbabykute)