saigon-xua:

Parking at the Chi Lang parkMột bãi giữ xe ở trước công viên Chi Lăng
This is a parking lot in front of Chi Lang Park, this is the front of Vincom Center today. In front of the Vincom Center building remains Chi Lang Park but clearly not tables or so it seems no one knows to this park again. You can see buildings Eden still low and the Pakson still not set high up.
Đây là một bãi giữ xe phía trước công viên Chi Lăng, nay là mặt tiền của tòa nhà Vincom Center. Phía trước tòa nhà vẫn là công viên Chi Lăng nhưng không còn bảng hay ghi rõ nên dường như không ai biết đến công viên này nữa. Bạn có thể thấy tòa nhà khu Eden vẫn còn thấp và phía Pakson vẫn chưa xây cao lên.
source: Old Saigon - Sài Gòn Xưa

saigon-xua:

Parking at the Chi Lang park
Một bãi giữ xe ở trước công viên Chi Lăng

This is a parking lot in front of Chi Lang Park, this is the front of Vincom Center today. In front of the Vincom Center building remains Chi Lang Park but clearly not tables or so it seems no one knows to this park again. You can see buildings Eden still low and the Pakson still not set high up.

Đây là một bãi giữ xe phía trước công viên Chi Lăng, nay là mặt tiền của tòa nhà Vincom Center. Phía trước tòa nhà vẫn là công viên Chi Lăng nhưng không còn bảng hay ghi rõ nên dường như không ai biết đến công viên này nữa. Bạn có thể thấy tòa nhà khu Eden vẫn còn thấp và phía Pakson vẫn chưa xây cao lên.

source: Old Saigon - Sài Gòn Xưa

Bức tượng Gambetta

Bạn có biết, thời Pháp, ở Sài Gòn đã từng có một tượng đài ở giữa giao lộ Lê Duẩn và Pasteur ngày nay?

Đó là bức Tượng Gambetta.

Tượng Gambetta tại Sài Gòn ban đầu nằm giữa đường Norodom (nay là Lê Duẩn) và Pellerin (nay là Pasteur). Sau đó khi kinh đào Charner bị lấp để trở thành Đại lộ Charner (nay là Nguyễn Huệ), và Chợ cũ ở đại lộ Charner bị dỡ bỏ, thì khu đất Chợ cũ được cải tạo thành Quảng…

View On WordPress

le duan street norodom street pasteur street

"I wanted you to see what real courage is, instead of getting the idea that courage is a man with a gun in his hand.”
- To Kill A Mockingbird
Peaceful Protest in South Korea, 2011

"I wanted you to see what real courage is,
instead of getting the idea that courage is a man with a gun in his hand.”

- To Kill A Mockingbird

Peaceful Protest in South Korea, 2011

(Source: themuslimavenger, via prohibiti0n)